Home > Windows Vista > BSOD After Reformatting Vista

BSOD After Reformatting Vista

Contents

I ett verkligt system är modulnamnet en länk som du kan klicka på om du vill ha användbar information om modulen, vem som skapade den, hur gammal den är osv.

Butik Support Community Mitt konto Butik Support Community ×Close Kunskapsbank Svenska العربية Česky Dansk Deutsch English Español Suomi Français Italiano 日本語 한국어 Nederlands Norsk Polski Português Türkçe RAID-inställningar Det kan hända att det här felet uppstår om du har experimenterat med inställningarna för RAID-styrenheten. Utan felsökningsverktyget är du begränsad till att avinstallera/uppdatera/återställa den drivrutin som innehåller den drivrutinsfil som nämns i blåskärmsmeddelandet. http://magicnewspaper.com/windows-vista/reinstalling-reformatting-vista.html

Det sätt som de här felmeddelanden visas på är ursprunget till termen blåskärmsfel eller "Blue Screen of Death". När vissa situationer uppstår i Windows stoppas systemet och den resulterande diagnostikinformationen visas med vit text på en blå skärm. När någon av de här stoppkoderna visas har följande inträffat: 1 Systemet har slutfört självtest vid start (POST). 2 Systemet har läst in NTLDR och överfört kontroll över startprocessen till NTOSKRNL Klicka här om du vill visa självstudiekursen om felsökningsprogrammet i Windows. – Obs! https://neosmart.net/wiki/blue-screen-death-bsod-errors-windows-vista/

How To Fix Blue Screen Of Death Windows Vista

Felaktigt dragna eller dåligt anslutna kablar Försök att koppla från och ansluta båda ändarna av kablarna mellan enheten och styrenheten igen. Felaktigt konfigurerad BOOT.INI (Windows Vista). Du måste köra fullständig systemdiagnostik. 3 Om diagnostiktesterna körs utan fel kör du en fullständig filsystemkontroll från återställningskonsolen (chkdsk /f /r) för att identifiera och (möjligen) åtgärda skadade data. 4 Om NN är numret i en sekvens med skapade dumpfiler för en dag om flera dumpar skapades samma dag (den första kraschdumpen en viss dag får numret 01, den andra 02 osv.).

Hårddiskfel Kör inbyggd diagnostik på hårddisken. Inaktivera alternativ för BIOS-minnet som exempelvis caching eller shadowing. Prova att byta grafikkort. Blue Screen Of Death Vista Memory Dump Obs!

Om en drivrutin identifieras i felmeddelandet, kan du antingen inaktivera drivrutinen eller kontakta maskin- eller programvarutillverkarna för en drivrutinsuppdatering. Windows Vista Blue Screen On Startup Du måste hämta och installera programmet (15 MB) från Microsofts webbplats. Saker att undersöka: Om en drivrutins- eller biblioteksfil nämns i blåskärmsmeddelandet tar du reda på vilken drivrutin eller tillämpning som filen hör till och uppdaterar eller avaktiverar den. https://www.bleepingcomputer.com/forums/t/466318/blue-screen-even-after-reformat/ Artikeln gäller för Microsoft Windows Vista.

Om du söker efter "windows debugger" på Google och klickar på länken för den första sökträffen kommer du till hemsidan för felsökningsverktyget för Windows. 2 När installationen är klar klickar du Windows Vista Blue Screen Error Codes Kör diagnostik för datorminnet. Målet med felsökningen är att hitta den drivrutinen och antingen avaktivera eller byta ut den. Det tar mellan 30 sekunder och två minuter att göra en fullständig analys av en minnesdumpfil.

  1. Uppdatera system-BIOS till den senaste tillgängliga versionen.
  2. Skadat filsystem Starta återställningkonsolen från Windows-installationsskivan och kör chkdsk /f /r.
  3. Obs!
  4. Det beror nästan alltid på att: En drivrutin försöker få åtkomst till en minnessida som inte finns Ett oväntat fel uppstår i en systemtjänst (till exempel virussökning) Skadat eller felaktigt installerat
  5. Så här använder du verktyget: 1 Hämta och installera felsökningsverktyget för Windows från Microsofts webbplats .
  6. Lucia Storbritannien Surinam Swaziland Sverige Sydafrika Tadzjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Turks- och Caicosöarna Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela

Windows Vista Blue Screen On Startup

Filerna får namnet miniMMDDYY-NN.dmp, där MM är den månad, DD är den dag och YY är det år då dumpfilen skapades. Det krävs administratörsbehörighet för att installera verktyget. How To Fix Blue Screen Of Death Windows Vista STOP 0x000000D1 (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_THAN_OR_EQUAL_TO) Den här stoppkoden anger att en drivrutin försökte få åtkomst till ett visst minnesområde när så inte skulle ske, vilket innebär att det själva drivrutinen är felaktig. Windows Vista Blue Screen Memory Dump Fix Starta återställningkonsolen från Windows-installationsskivan och kör BOOTCFG /REBUILD STOP 0x00000024 (NTFS_FILE_SYSTEM) Den här stoppkoden visar att det har uppstått en situation som drivrutinen i NTFS-filsystemet inte kan hantera och det har

Bild 2: Felsökningsverktyget för Windows Förslag på kommando för kommandoraden i felsökningsverktyget Stoppkoden från blåskärmsmeddelandet (1000007F är samma kod som 0x7F) Det som Windows anger orsakade kraschen (atapi.sys i det här find more Saker att undersöka: 1 Om en drivrutins- eller biblioteksfil nämns i blåskärmsmeddelandet tar du reda på vilken drivrutin eller vilket program som filen hör till och uppgradera antingen till den senaste Blåskärmsfel inträffar när: Windows upptäcker ett fel som det inte går att återställa från utan att data går förlorade Windows upptäcker att viktiga operativsystemsdata har skadats Windows upptäcker att det har Felsökningsverktyget måste anpassas något innan det går att använda. How To Fix Blue Screen Of Death Windows Vista In Safe Mode

Saker att undersöka: Konfigurationen av SATA-styrenhet i system-BIOS Om SATA-styrenheten växlas från ATA- till AHCI-läge (eller tvärtom) kan Windows inte kommunicera med SATA-styrenheten, eftersom olika lägen kräver olika drivrutiner. När du felsöker det här felet åligger det dig att ta reda på varför förvirring uppstått i Windows-kärnan och åtgärda orsaken till förvirringen. Antingen kan den inte hitta återstoden av sig själv eller så kan den inte läsa filsystemet på den plats där den tror att det är lagrat. their explanation Snabbtestet är inte ett tillräckligt genomgripande test i det här fallet.

Ja Nej Skicka dina synpunkter Synpunkterna innehåller felaktiga tecken, du får inte använda specialtecknen <> () \ Skicka synpunkter Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Windows Vista Crashing Constantly UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME Om det är första gången som du ser detta meddelande, bör du starta om datorn. Om du av misstag har tagit bort eller mixtrat med filen boot.ini kan det hända att stoppkoden 0x7B visas under startproceduren.

Försök igen senare.

Kontakta maskinvarutillverkaren om du behöver en BIOS-uppdatering. Tänk på följande innan du använder verktyget: Felsökningsverktyget för Windows är inte ett verktyg som ingår i Windows som standard. Bild 3: Analysera resultatet En detaljerad förklaring av stoppkoden (i exemplet kan du se att kärnan påträffade felet EXCEPTION_DOUBLE_FAULT (8), dvs. Windows Vista Startup Repair Without Disk Felsökning av vanliga blåskärmsfelmeddelanden 0x000000ED och 0x0000007B 0x00000024 0x0000007E och 0x0000008E 0x00000050 0x000000D1 0x000000EA Använda felsökningsprogrammet i Windows Dell rekommenderar: "How to fix BlueScreen (STOP) errors that cause Windows Vista to

Du kan troligen inte förhindra att det här felet uppstår igen genom att installera om Windows. STOP 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA) Den här stoppkoden anger att systemet försökte få åtkomst till en ej existerande del av minnet. Felsöknings- och åtgärdsstegen för meddelandena är desamma och du behöver troligen använda felsökningsverktyget för Windows för att ta reda på vad som orsakade felet. http://magicnewspaper.com/windows-vista/vista-installation-after-reformatting-hard-drive-not-original-disc.html Kom ihåg: Kod 7 betecknar ett datafel som kan åtgärdas, inte ett diskfel.

Endast på engelska Felsökningsverktyget för Windows är ett av de verktyg som Microsofts programvaruutvecklare och supportpersonal använder mest för att analysera och lösa fel som leder till minnesdumpfiler, och det är Saker att undersöka: 1 Kontrollera att grafikdrivrutinerna är uppdaterade med den senaste Dell-versionen. 2 Kontrollera att system-BIOS är uppdaterat. 3 Om både grafikdrivrutinerna och system-BIOS är uppdaterade kontrollerar du om tillverkaren Använd felsökningsverktyget för Windows för att göra en felsökning. Försök med att återställa RAID-inställningarna till Autodetect (automatisk avkänning, vanligen rätt inställning).

Teknisk information: *** STOP: 0x000000ED(0x80F128D0, 0xC000009C, 0x00000000, 0x00000000) Bild 1: Exempel på blåskärmsfel Avsnitt 2: Felsökning av vanliga blåskärmsfelmeddelanden Stop 0x000000ED (UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME) Stop 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE) De här två felen har liknande